Komunální politici

Komunální politici by měli oplývat celou řadou znalostí počínaje zákony a konče důležitými kontakty na důležité lidi a firmy. Každý kdo vstupuje do politiky by měl vědět, že je to řehole a bude zapotřebí řešit problémy, s nimiž mnozí ani nepočítali. Mnoho komunálních problémů lze vyřešit se zemními pracemi v Praze. Zdejší odborníci mají k dispozici vlastní techniku.

Mít přehled

Co si představit pod touto činností? Výkopy základů, zpevňování podloží, terénní úpravy, hutnění, hloubění, výkopové práce, rekultivace, výkopy přípojek inženýrských sítí, výkopy svodů, hloubení jam na stromy a celá řada dalších činností. Společnost ovšem nabízí mnohem víc. Za zmínku stojí jeřábnice práce, autodoprava, nadměrná přeprava nebo likvidace odpadu.